29.6.06

Μεγαλοπιάσματα

εΜΕΙΣ ςΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ
ΕΤςΙ
ΜΕgΑλΟΠΙΑΝόΜΑΣΤΑΝ

Δεν υπάρχει τρόπος να επιστρέψουμε στο σημείο απ' όπου ξεκινήσαμε.