17.1.07

Πoli-dora said:

mou-fa-ges-o-la-ta-da-kti-li-dia

Υγ:

Και την κόκκινη την μερτσέντα! Oι κομματικές νεολαίες στην εκπαίδευση πρέπει να καταργηθούν.


Δεν υπάρχει τρόπος να επιστρέψουμε στο σημείο απ' όπου ξεκινήσαμε.