1.6.07

11

.
.
.
Μια κλίνη κενή φέρεται εστρωμένη των αφανών
.
Λεωφόρος Αμαλίας τώρα.
.
.
.

Δεν υπάρχει τρόπος να επιστρέψουμε στο σημείο απ' όπου ξεκινήσαμε.