12.7.07

Γελλάς

Καλή επιτυχία κορίτσια

Όμως γιατί σε χαρτί;
.
Σε πιο εξελικτικό στάδιο βρίσκεστε;


Δεν υπάρχει τρόπος να επιστρέψουμε στο σημείο απ' όπου ξεκινήσαμε.