1.9.06

Ευθανασία 1

.

me πως aπό τον πολύ διαφωτισμό καταλήξουμε
.
κάπως έτσι:
.
hi tech Απ oΝ tες ?
.
.
ΥΓ 1:
.
Η εικόνα του άδειου νοσοκομείου προτείνεται αντί μιας εικόνας νεκροταφείου.
Το νεκροταφείο αντιπροσωπεύει όλο τον εργασιακό εξοπλισμό της θρησκείας.

ΥΓ 2:

ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗς eΥΘΑvΑΣΙΑΣ ΜΕ άΞονa

ton orthoλογισμό

ΚΑΙ ΟΙ allΑΞΟΚωΛΙΕς tΗs ΜΕ ΤηΝ : aΘΑΝasia ΜΕ ΤΟΝ sΤΑΥrΟ stΟ ΧΕrΙ

Δεν υπάρχει τρόπος να επιστρέψουμε στο σημείο απ' όπου ξεκινήσαμε.