16.6.07

.
Ημέρα 1 Έτος 2

Δεν υπάρχει τρόπος να επιστρέψουμε στο σημείο απ' όπου ξεκινήσαμε.